Opdrachtgevers betalen vaak te veel voor freelancers

Bemiddelingsfees zijn hoog

Recruiters, leveranciers of bemiddelaars van freelance professionals rekenen vaak een bemiddelingsfee. Deze fee is een percentage van het uurtarief voor een opdracht en wordt door de freelancer aan de tussenpartij betaald.

Freelancers dragen met deze constructie gemiddeld zo’n 15-30% van hun omzet uit een opdracht af aan bemiddelingsbureaus wanneer ze via hen een opdracht verkrijgen.

Dat is veel geld. Een freelancer die een opdracht voor 40 uur per week met een looptijd van 6 maanden en een door de opdrachtgever gegund uurtarief van 100 euro verkrijgt betaalt in totaal tussen de 15.000 en 25.000 euro aan de bemiddelaar voor deze opdracht.

Minder freelancer dan je betaalt

Opdrachtgevers zien deze kosten niet direct terug, maar worden door hoge marges wel benadeeld. Je betaalt als opdrachtgever voor een freelancer met een bepaald uurtarief, maar je krijgt er freelancers met een lager uurtarief voor terug. Wanneer je als opdrachtgever een uurtarief betaalt van 100 euro, krijg je er via een bemiddelaar met deze marges een freelancer voor terug tegen een uurtarief van 70 – 85 euro.

Uurtarieven van freelancers zijn over het algemeen geen willekeurige tarieven. Zzp’ers bepalen hun uurprijs op vele variabelen, waaronder de ‘marktprijs’ (vraag en aanbod) een belangrijke is. En de kwaliteit van de freelancer speelt daarin weer een belangrijke rol.
Vrij algemeen genomen kun je er vanuit gaan dat het uurtarief van een freelancer evenveel zegt over kennis, kunde, kwaliteit en schaarste van de freelance professional als dat het geval is voor salaristarieven van medewerkers in dienstverband.

Dit betekent, kort door de bocht, dat je voor een uurtarief van 75 euro meestal geen freelancer krijgt die 100 euro per uur waard is. Is er een bemiddelingstarief van toepassing dan krijg je als opdrachtgever gewoon minder freelancer dan je betaalt. Je krijgt een goedkopere freelancer voor hetzelfde geld. De meeste freelancers die niet om werk verlegen zitten zullen geen interesse in een opdracht hebben waarbij ze aan onderkant van hun tarief gaan zitten.

Simpel weergegeven krijg je als opdrachtgever minder dan je betaalt:

In uurtarief uitgedrukt lijkt dat verschil misschien niet zo groot. Maar bij een opdracht van 6 maanden voor 40 uur in de week tegen een uurtarief van 100 euro heb je het over 96.000 euro omzet (zonder bemiddelingsfee) versus 72.000 euro omzet (25% bemiddelingsfee). Een verschil van 24.000 euro. Voor dat soort verschillen loop je veel interesse mis.

Onderzoek naar het verschil tussen geboden en gevraagde tarieven (op Planet Interim) lijkt het gat dat het bemiddelingstarief slaat te bevestigen. Het uurtarief dat geboden wordt in opdrachten ligt zo’n 35% lager dan de tariefindicatie van interim professionals op het platform. Met relatief veel bemiddelaars als opdrachtgever op het platform zal een aanzienlijk deel van dit verschil aan bemiddelingsfees toe te schrijven zijn.

Plaatje via Planet Interim

Oplossingen voor betere kostenbeheersing

Nu is er wellicht geen probleem omdat er voldoende freelancers aangeboden worden. Maar daarbij kun je je afvragen of de toestroom kwalitatief voldoende is voor de kosten die je maakt. En wanneer freelance specialisten schaars zijn of worden zul je gewoonweg niet voldoende freelancers bereiken en overtuigen.

Door direct zaken te doen met freelancers of door de kosten van dienstverleners / leveranciers zelf direct te betalen (in plaats van de freelancer te laten betalen) houd je zicht en grip op daadwerkelijke verwervingskosten en de daadwerkelijke inhuurkosten.

Wanneer je met leveranciers van zzp personeel werkt kun je ook een maximale marge afspreken die reëel is. Zo werkt bijvoorbeeld de NS vaak met een maximale marge van 5-7 euro per uur.

En je kunt natuurlijk ook de stap wagen om helemaal van ‘no cure no pay’ dienstverlening bijbehorende percentage-van-vergoedingen af te stappen en betaalt heldere tarieven voor verrichte werkzaamheden en toegevoegde waarde, zoals dat in recruitment van werknemers ook steeds vaker gemeengoed is.

Geen categorie

Geef een reactie