Uitgebreid! 300+ Freelance & Interim Opdrachten

3lance heeft een uitbreiding van het aanbod van opdrachten ondergaan. Vanaf deze week worden meer bronnen ontsloten en deze blijven we uitbreiden. Die uitbreiding zorgt er voor dat er op moment van schrijven meer dan 300 actuele opdrachten beschikbaar zijn via 3lance. Een mijlpaaltje voor ons en een flinke stap in onze missie om alle freelance en interim opdrachten te ontsluiten voor zzp’ers.

Een transparante toelichting op verschillende wijzigingen:

Categorieën zzp opdrachten

De opdrachten zijn nu in 3 belangrijke categorieën verdeeld. Allen erop gericht om jou als freelancer, zzp’er of interim professional zo snel en eenvoudig mogelijk bij de opdracht te brengen, zonder onnodige bemiddelaars, schakels, kosten of registratie.

  1. Zzp direct – opdrachten direct van werkgevers/werkenbij-sites
  2. Zzp via DAS – opdrachten in Dynamische aankoopsystemen
  3. Zzp via leverancier – opdrachten die alleen via preferred suppliers beschikbaar zijn. ‘Bemiddelaars’ die noodzakelijk zijn om bij een opdrachtgever aan de slag te gaan.

Opdrachten via Preferred Suppliers

Lange tijd is een uitgangspunt van 3lance geweest: geen bemiddelaars. Dit lijkt niet te stroken met de opdrachten via preferred suppliers.

Het is mijn doel om je met zo min mogelijk onnodige schakels bij een opdracht te brengen. ‘Bemiddelaars’ zijn vaak onnodig. Een deel haalt opdrachten uit Dynamische aankoopsystemen en probeert daar als onnodige tussenschakel tussen te gaan zitten.

Bij sommige opdrachtgevers is het alleen mogelijk om via een ‘bemiddelaar’ aan de slag te gaan. Deze opdrachtgevers sluiten raamcontracten af met partijen die kunnen bemiddelen. De kortste weg naar een opdracht(gever) is dan via één van die partijen. Om deze reden en omdat er veen interessante opdrachten via preferred supplier verlopen zie ik dit volledig aansluiten op de missie van 3lance.

Bij opdrachten in de categorie ‘zzp via leverancier’ zie je vermeld staan via welke partijen je op de opdracht kunt reageren, zodat je zelf een gewogen keuze kunt maken.

Samenwerking DAS service

Ik (Michel Rijnders) verricht freelance werkzaamheden voor DAS service, inschrijfdienst voor Dynamische aankoopsystemen. Ik zie toegevoegde waarde in DAS service voor zzp’ers als mogelijkheid om eenvoudig in te schrijven in voor jou relevante Dynamische aankoopsytemen. Daarom wordt bij opdrachten uit Dynamische aankoopsystemen DAS service als optie om eenvoudig in te schrijven vermeld.

Geen categorie

Geef een reactie