3lance heeft 60% meer directe freelance opdrachten dan freelance.nl

3lance.nl is mede ontsproten uit de frustratie om freelance opdrachten direct bij opdrachtgevers te vinden. Het is als freelancer of interim professional niet eenvoudig om online opdrachten te vinden zonder tussenkomst van intermediairs. Ook freelance platforms in Nederland, lijken voor het merendeel te bestaan uit freelance opdrachten via deze bemiddelaars. Nu staren we ons er

Doorgaan met lezen

Opdrachtgevers betalen vaak te veel voor freelancers

Bemiddelingsfees zijn hoog Recruiters, leveranciers of bemiddelaars van freelance professionals rekenen vaak een bemiddelingsfee. Deze fee is een percentage van het uurtarief voor een opdracht en wordt door de freelancer aan de tussenpartij betaald. Freelancers dragen met deze constructie gemiddeld zo’n 15-30% van hun omzet uit een opdracht af aan bemiddelingsbureaus wanneer ze via hen

Doorgaan met lezen

Freelance opdrachten blijven vinden

Freelance opdrachten vinden is niet makkelijker geworden. Terwijl de gehele arbeidsmarkt aan het instorten is door Coronacrisis rapporteren diverse freelance platforms een daling van 25-50% in aantallen freelance vacatures. Ook op 3lance is dat merkbaar. Het aantal actieve freelance opdrachten op 3lance is ongeveer gehalveerd, ondanks een toename van het aantal opdrachtgevers op het platform.

Doorgaan met lezen