Overzicht

Deze opdracht is gepubliceerd op het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Inhuur Noordoost-Brabant.

Opdrachtomschrijving

De Omgevingsdienst Brabant Noord is uitvoeringsexpert als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De ODBN is op zoek naar een Ervaren Toezichthouder en Handhaver bodem.

Als Toezichthouder en handhaver bodem houdt je je met name bezig met toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast voer je eventueel controles uit in het kader van het Besluit mobiel breken en op de aanleg van Gesloten bodemenergie Systemen. Tot slot houdt je je ook bezig met het handhavingsproces indien noodzakelijk.

Verder adviseer je over complexe handhavingsaspecten en alle aanverwante taken op het brede vakgebied ‘bodem’. Afhankelijk van je kennis en ervaring initieer en neem je tot slot deel aan projectteams en rapporteer je over de voortgang van projecten. Gezamenlijke of zelfstandige controles op en bij inrichtingen waar het aspect bodem en bouwstoffen groot is, behoort tot de (mogelijke) werkzaamheden.

Kandidaatomschrijving

Je hebt actuele kennis van in ieder geval de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast is kennis van andere wet- en regelgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit e.d.) een pre. Verder heb je aantoonbare ervaring als toezichthouder/handhaver op het gebied van Bodem.

Omdat je veelvuldig met collega’s van de omgevingsdienst en van gemeenten samenwerkt en op locatie als ons visitekaartje fungeert, beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Tot slot kan je werken met overeenkomstige kengetallen.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats via Teams en worden in overleg ingepland.

Toelichting op rooster

We zoeken een kandidaat die bij voorkeur minimaal 32 uur per week beschikbaar is. Ondergrens is 24 uur per week.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79000000-4 – Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Reageren via Dynamisch aankoopsysteem

Deze opdracht is gepubliceerd op het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Inhuur Noordoost-Brabant. Om als zzp’er direct te reageren op deze opdracht moet je geregistreerd en toegelaten zijn op dit DAS.

Via DAS Service kun je je eenvoudig voor dit DAS en andere relevante Dynamisch aankoopsystemen inschrijven.