Overzicht

Deze opdracht is gepubliceerd op het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Inhuur Noordoost-Brabant.

Opdrachtomschrijving

De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De ODBN is op zoek naar Medewerkers Toezicht en Handhaving Agrarisch

Je houdt je bezig met het handhavingsproces en je verricht handhavingswerkzaamheden, hoofdzakelijk op het gebied van de agrarische sector, maar ook op meerdere complexe en brede beleidsterreinen. Je adviseert over complexe (agrarische) handhavingsaspecten en alle aanverwante taken. Hierbij ligt de nadruk op advisering op het gebied van (agrarische) handhaving en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. De omgevingswet is sterk in ontwikkeling en kent een grote dynamiek. Dit vraagt een flexibele inzet ten aanzien van de werkzaamheden binnen het team. Daarnaast stel je uitvoeringsplannen, analyses en adviezen op.

Binnen deze opdracht ga je ook luchtwassers doormeten en vergunningplichtige agrarische bedrijven controleren.

Kandidaatomschrijving

Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Omgevingswet, Wabo, Activiteitenbesluit e.d.). Omdat je als adviseur fungeert beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Tot slot kan je werken overeenkomstig kengetallen.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats via Teams en worden in overleg ingepland.

Toelichting op rooster

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die 32-36 uur per week beschikbaar zijn. Minder is bespreekbaar met de ondergrens van beschikbaarheid van 24 uur per week.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

90000000-7 – Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

Reageren via Dynamisch aankoopsysteem

Deze opdracht is gepubliceerd op het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Inhuur Noordoost-Brabant. Om als zzp’er direct te reageren op deze opdracht moet je geregistreerd en toegelaten zijn op dit DAS.

Via DAS Service kun je je eenvoudig voor dit DAS en andere relevante Dynamisch aankoopsystemen inschrijven.